logo

Pemerintah Desa Lamahu

Kec. Bulango Selatan, Kab. Bone Bolango

ABPDes Lamahu T.A. 2021

APBDES 2022

Transparansi APBDes Desa Lamamahu Tahun Anggaran 2023

Transparansi APBDes Lamahu Tahun Anggaran 2023

Data Desa

No 1 Nama BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN L+P 80 L+P % 6.29 L 37 L % 2.91 P 43 P % 3.38
No 2 Nama SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN L+P 38 L+P % 2.98 L 19 L % 1.49 P 19 P % 1.49
No 3 Nama TIDAK PERNAH SEKOLAH L+P 2 L+P % 0.16 L 0 L % 0.00 P 2 P % 0.16
No 4 Nama SEDANG SD SEDERAJAT L+P 128 L+P % 10.07 L 67 L % 5.27 P 61 P % 4.80
No 5 Nama TIDAK TAMAT SD SEDERAJAT L+P 2 L+P % 0.16 L 1 L % 0.08 P 1 P % 0.08
No 6 Nama SEDANG SMP SEDERAJAT L+P 57 L+P % 4.49 L 32 L % 2.52 P 25 P % 1.97
No 7 Nama SEDANG SMA SEDERAJAT L+P 70 L+P % 5.5 L 35 L % 2.75 P 35 P % 2.75
No 8 Nama SEDANG  D-I L+P 1 L+P % 0.08 L 1 L % 0.08 P 0 P % 0.00
No 9 Nama SEDANG D-II L+P 8 L+P % 0.63 L 6 L % 0.47 P 2 P % 0.16
No 10 Nama SEDANG D-III L+P 1 L+P % 0.08 L 1 L % 0.08 P 0 P % 0.00
No 11 Nama SEDANG D-IV L+P 1 L+P % 0.08 L 0 L % 0.00 P 1 P % 0.08
No 12 Nama SEDANG  S-1 L+P 45 L+P % 3.54 L 17 L % 1.34 P 28 P % 2.20
No 13 Nama SEDANG S-2 L+P 4 L+P % 0.32 L 3 L % 0.24 P 1 P % 0.08
No 14 Nama SEDANG S-3 L+P 0 L+P % 0 L 0 L % 0.00 P 0 P % 0.00
No 15 Nama SEDANG SLB A SEDERAJAT L+P 0 L+P % 0 L 0 L % 0.00 P 0 P % 0.00
No 16 Nama SEDANG SLB B SEDERAJAT L+P 0 L+P % 0 L 0 L % 0.00 P 0 P % 0.00
No 17 Nama SEDANG SLB C SEDERAJAT L+P 0 L+P % 0 L 0 L % 0.00 P 0 P % 0.00
No 18 Nama TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN L+P 0 L+P % 0 L 0 L % 0.00 P 0 P % 0.00
No 19 Nama TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF ARAB L+P 1 L+P % 0.08 L 1 L % 0.08 P 0 P % 0.00
No 20 Nama TIDAK SEDANG SEKOLAH L+P 820 L+P % 64.51 L 399 L % 31.39 P 421 P % 33.12
No 21 Nama Belum Diinputkan L+P 13 L+P % 1.02 L 8 L % 0.63 P 5 P % 0.39
Total Total Total L+P 1271 Persen 100 Persen 627 Persen 49.33 Persen 644 Persen 50.67

Data PengunjungStatistik Wilayah


© Copyright 2020. All Rights Reserved.